Luonnollinen Tiedostava Ihminen osa 4: Runsaus

05.07.2024

Tämän artikkelisarjan aiemmissa osissa olen puhunut käsitteistä Luonnolllinen Tiedostava Ihminen, tyhjyys ja ykseys, sekä oma puhdas voima. Suosittelen lukemaan nuo aiemmat osat ennen tähän artikkeliin sukeltamista.

Lyhyenä yhteenvetona aiemmasta todettakoon, että todellinen olemuksemme on luova tyhjyys, joka ilmentää itseään ihmisolemuksen kautta. Tyhjyyden tiedostava ihminen laskeutuu luonnollisesti omaan olemukseensa, palaten suoraan ja vahvaan yhteyteen sekä Äiti Maan, että Taivaan kanssa. Tuossa luonnollisessa olemisen tilassa Oma Voima, eli Luojan voima sinussa, virtaa puhtaana ja esteettömänä.

Jos artikkelisarjan toinen osa (Tyhjyys ja Ykseys) vastasi kysymykseen "Kuka Minä Olen?", ja kolmas osa (Oma Voima) "Mitä on olla ihminen?", voisi tämän neljännen osan tiivistää kysymykseen "Millainen on maailma?". Olet siis tyhjyys, joka ilmentää itseään omassa voimassaan olevan ihmisen kautta maailmassa, joka on täynnä runsautta.

Runsaus kumpuaa tyhjyydestä

Saattaa kuulostaa paradoksilta, että runsaus voisi syntyä tyhjyydestä. Kuitenkin, jos pystyt päästämään irti kaikesta takertumisesta ja laskeudut tyhjyyteen itsessäsi, huomaat että tyhjyydessä on mahdollisuus kaikkeen. Tyhjyys meissä ei ole staattinen ja synkkä, vaan dynaaminen ja luova. Tyhjyys ja runsaus ovat saman kolikon kaksi puolta, molemmat ovat rajattomia ja äärettömiä. Kun et takerru mihinkään, sinussa on mahdollisuus kaikkeen.

Runsauden kenttä on energiakenttä, jonka voit aistia joka hetki. Runsauden kenttä on täynnä mahdollisuuksia, siinä kaikki on jo olemassa energeettisellä tasolla. Sinä valitset mitä haluat tuoda fyysiseen todellisuuteen tuosta energeettisestä katalogista. Ainoastaan egosta kumpuavat rajoittavat uskomukset estävät sielusi toiveita tulemasta näkyviksi.

Manifestointi on luonnollinen prosessi, joka toimii aina!

Kun puhutaan runsaudesta, tulee monelle mieleen manifestointi. Siksipä haluan omasta näkökulmastani puhua hieman myös siitä.

Manifestaatio on luonnollinen prosessi, joka tapahtuu koko ajan jokaisen elämässä. Joka hetki luomme omaa elämäämme ja todellisuuttamme, tietoisesti tai tiedostamatta. Se, mitä manifestoimme, riippuu täysin siitä, millä energiataajuudella olemme. Joten jos haluat runsautta elämääsi, sinun tulee olla runsauden energiassa. Mutta kuinka tämä tapahtuu?

Ensinnäkin manifestointi toimii aina. Se on luonnonlaki, joten se ei voi epäonnistua! Mutta jos se mitä haluat manifestoida on ristiriidassa oman värähtelysi kanssa, värähtely voittaa. Eli jos toivot runsautta, mutta värähtelet niukkuutta, manifestoit niukkuutta. Värähtelyn saattamisessa runsauden taajuudelle puolestaan on kyse jälleen kerran irti päästämisestä. 

Runsauden taajuus on luonnollinen olotilamme, joten siihen laskeutuminen vaatii irti päästämistä niukkuudesta, joka on pelkoon perustuvaa värähtelyä. Se on takertuvaa ja rajoittunutta energiaa. Päästä siis irti egon halusta saada asioita, sillä halu sisältää aina tunteen puutteesta ja niukkuudesta. Laskeudu tyhjyyteen ja luota, että luonnollinen elämän virta tuo sinulle juuri ne asiat joita tarvitset. Sinun tehtäväsi on selvittää, mitä syvimmät toiveesi ovat ja olla valmis tekemään oma osasi niiden toteutumisessa.

Joskus ihmiset ymmärtävät manifestoinnin väärin ajatellessaan, että tarvitsevat ensin jotakin, ollakseen onnellisia. Marssijärjestys on juuri toisinpäin. Opettele ensin olemaan onnellinen (=tyhjä) tässä ja nyt, niin tulet saamaan kaiken mitä tarvitset. Et ehkä sitä, minkä egosi haluaa, mutta juuri sen mitä sielusi tarvitsee ja toivoo.   

Runsauden ilmeneminen ihmiselämässä

Runsaus ei ole pelkästään rahaa ja materiaa. Runsaus on sitä, että universumi (=ympäröivä maailma ja energiakenttä) vastaa tarpeisiisi. Se on sitä, että olipa tarpeesi mikä tahansa universumilla on aina  mahdollisuus täyttää tuo tarve. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu, kuten olet varmasti huomannut. Sielun suunnitelma asettaa tiettyjä rajoituksia sille, mitä elämässämme voi tapahtua. Toisaalta myös oma tietoisuuden tasomme ja rajoittavat uskomuksemme vaikuttavat siihen, millaista runsautta voimme kulloinkin kokea.

Mikä on sinulle runsautta?

Jokaisella meillä on erilaisia tarpeita ja toiveita. Lisäksi myös tietyn yksilön tarpeet muuttuvat joka hetki. Runsaus on siis aina tietyssä hetkessä, tietyn ihmisen kohdalla ilmenevä asia. Esimerkiksi nälkäisenä ruoka edustaa runsautta, mutta kylläisenä se voi tuntua vastenmieliseltä. Minulle tumma suklaa on mitä suurinta runsautta, kun taas joku toinen ei voi sietää sitä!

Runsaus eri elämän osa-alueilla

Runsaus ilmenee ihmisen elämän kaikilla eri osa-alueilla. Materiaalinen runsaus tarkoittaa juuri sinulle oikeanlaista kotia, ruokaa, vaatteita ja muita tavaroita, sekä tietysti rahaa joilla voit niitä ostaa. Sosiaalinen runsaus tarkoittaa hyviä ihmissuhteita. Kehon tasolla runsaus tarkoittaa terveyttä, energisyyttä ja voimaa. Mielen tasolla se on kirkasta ajattelua, levollisuutta ja inspiraatiota. Tunnetasolla tasapainoista, vapaasti virtaavaa ja rikasta tunne-elämää. Sielun ja hengen tasoilla runsautta voi olla esimerkiksi yhteys henkimaailmaan, sielun viisauden avautuminen tai tunne ykseydestä ja johdatuksesta. Jokaisen elämässä runsaus ilmenee omalla tavallaan. 

Runsauden kuuluu virrata

Niinkuin energian yleensä, myös runsauden kuuluu virrata. Tämä tarkoittaa, että sinun tulee pystyä vapaasti sekä ottamaan vastaan että antamaan. Jos jompi kumpi suunta ei toimi, runsauden virta alkaa tyrehtyä.

Vastaanottamisen vaikeuteen liittyvän usein seuraavia ajatuksia: en ole ansainnut tätä, jos minä saan niin joku muu jää ilman, on itsekästä ja pinnallista tarvita mitään. Antamisen haaste liittyy usein pelkoon siitä, että jos annan jotakin pois, en saa mitään tilanne ja lopulta minulla on vähemmän kaikkea.

Egon halu vai sielun toive?

Kun mietit, millaista runsautta haluat elämääsi, on tärkeää opetella erottamaan toisistaan egon halu ja sielun toive. Nämä kaksi ovat energeettisesti hyvin erilaisia lähtökohtia jonkin asian toivomiselle omaan elämään.

Egon halu kumpuaa puutteesta: siitä ajatuksesta, että olet onneton jos et saa jotakin asiaa. Tuollaisen halun taustalla on aina pelko. Sielun toive on taas energeettisesti hyvin levollisen ja neutraalin tuntuista. Se on ikäänkuin toteamus: tätä toivon elämääni. Usein toteamukseen sisältyy jo ahva kiitollisuuden tunne, ikäänkuin toive olisi jo totta. Toki siihen voi sisältyä voimakasta iloa ja innostustakin. On ihanaa, kun olet valmis vastaanottamaan elämääsi jonkin sinulle merkityksellisen asian! Sielun toiveeseen sisältyy aina myös tunne luottamuksesta. Luotat, että saat juuri sen mitä tarvitset.

Kuinka päästä eroon puutteen tunteesta ja niukkuudesta?

Koska meillä on paljon vapauksia itsemme toteuttamisessa maan päälle, pystymme toimimaan suurelta osin myös egosta käsin ja näin ollen myös toteuttamaan egopohjaisia haluja. Se johtaa kuitenkin vain hyvin hetkelliseen kokemukseen runsaudesta. Jos yrität päästä eroon puutteen tunteesta manifestoimalla itsellesi jotakin, et tule onnistumaan.

Puutteen tunne katoaa vain päästämällä siitä irti. Voit joko virittyä runsauden tai niukkuuden taajuudelle, sinä valitset. Kun alat luottamaan enemmän siihen, että maailma on runsautta täynnä, elämäsi alkaa muuttua.

Haluan vielä painottaa, etten suinkaan tarkoita, että runsauden energian omaksumalla meistä kaikista tulee miljonäärejä eikä kukaan enää sairasta. Ei, runsauden energian omaksuminen tarkoittaa, että ego lakkaa rajoittamasta sitä, millaisia asioita voimme elämässämme kokea.

Joskus sielumme on valinnut jonkun haasteen, jonka kanssa elämme. Oleellista kuitenkin on, ettemme pelon kautta toimimalla luo lisähaasteita itsellemme. Runsauden taajuudelle virittymällä avaamme elämämme kaikille niille asioille, joita Luoja haluaa kauttamme kokea.

Kuinka vahvistaa runsaus-tietoisuutta?

Runsaus on luonnollinen olotilamme. Jos koet elämässäsi niukkuutta tai puutetta millä tahansa elämän osa-alueella, pysähdy tarkastelemaan millaisia ajatuksia ja uskomuksia sinulla siihen liittyy. 

Niin pitkään kuin uskot, ettei jokin ole mahdollista, se ei varmasti ole. Jos uskot ettei sinun ole mahdollista saada riittävästi rahaa elääksesi sielusi toiveiden mukaista elämää, tukit välittömästi runsauden virran tuolta elämän osa-alueelta. Kyse ei siis ole siitä, etteikö runsaus ympäröisi sinuakin, vaan sitä, että jokin pelko sinussa estää runsautta virtaamasta elämääsi.

Kun pelot alkavat menettää otettaan, alat tuntea yhä enemmän ja useammin runsautta. Voit tietoisesti harjoittelemalla vahvistaa tuota tunnetta.

Muutamia vinkkejä runsauden energian vahvistamiseksi:

🧡 Kirjoita ylös, mikä on sinulle runsautta. Millainen koti, millainen puoliso, millainen työ? Mitä teet vapaa-ajalla, keiden kanssa vietät aikaasi? Ole mahdollisimman tarkka ja tunne itsessäsi kaikki ne ihanat asiat joista unelmoit. Jos sinussa nousee pintaan epäuskoa tai pelkoa, kirjoita nekin ylös ja tunnustele niitä kaikessa rauhassa. Ne ovat juuri niitä väärinymmärryksiä, jotka estävät runsautta virtaamasta elämääsi.

🧡 Tunnista runsaus, jota sinulla jo on! Ja kiitä siitä <3 Vaikka kokisit, että jokin tai ehkä monikin asiassa elämässäsi ei vastaa toiveitasi, aina on jotakin, mistä kiittää. Olkoon se vaikka se, että sinulla on ruokaa jota syödä, vaatteet, jotka pukea, kassaneidin ystävällinen hymy, auringon paiste tai lintujen laulu. Runsauden näkeminen ympärilläsi vahvistaa yhteyttäsi runsauden kenttään.

🧡 Jakaminen. Haasta tunteesi puutteesta jakamalla pyytettömästi sitä, mitä sinulla on. Ole tarkkana, mistä energiasta käsin annat. Tee se niin, että luotat universumin huolehtivan aina tarpeistasi. Anna pyyteettömästi. Luottamus on avainsana. Runsauden kuuluu virrata, sekä sinusta että sinulle. Jos jompi kumpi suunta tukkeutuu, on luvassa ongelmia.

🧡Tee se mihin et mielestäsi pysty. Jos vaikka kaipaan hengähdystaukoa ja koet, ettei sinulla ole aikaa pysähtyä, pysähdy! Jätä kylmän viileästi jotakin tekemättä, olkoon se vaikka kotiaskareet tai jokin sovittu meno. Ota aikaa itsellesi ja osoita siten universumille, että olet ansainnut runsaasti aikaa myös pysähtymiseen. Tee tämä hyvällä omalla tunnolla (jos mieli laukkaa ja tunnet syyllisyyttä, käsittele se) ja kiitä itseäsi, että sallit itsellesi runsautta. Luota, että kaikki asiat järjestyvät, vaikket touhotakaan jatkuvasti. Anna universumin tulla apuun.

Yhteenveto

Tyhjyys ja runsaus ovat saman kolikon kaksi puolta: tyhjyydessä on potentiaali kaikkeen. Runsauden kenttä ympäröi sinua joka hetki, mitä haluat tuoda siitä näkyväksi elämääsi? Runsauden kuuluu virrata, joten huolehdi, että osaat sekä antaa, että ottaa vastaan vapaasti. Näe ympärilläsi runsautta ja kiitä siitä, niin se vahvistuu!

Runsautta päivääsi 🧡

Tiina


Suden Kutsun blogia kirjoittaa Tiina Tolvanen, pitkän linjan henkisen polun kulkija, voimaeläinten viestin tuoja ja kuvataiteilija. Olen valmiina auttamaan sinua henkisen kasvun haasteissasi voimaeläintulkinnoilla ja -maalauksilla, sekä tilaustyönä tehtävillä voimaannuttavilla maalauksilla. Katso kaikki palveluni täältä, verkkokauppa löytyy täältä. Maksuttomasti voit tilata Voimaviestin sähköpostiisi tai nostaa voimaeläinkortin.