Luonnollinen tiedostava ihminen, osa 1.

24.04.2024

Mihin olemme kasvamassa? Miltä näyttää ihminen, joka on päästänyt irti pelosta ja elää täysin sydämen ohjaamana? Millainen on polku pelosta ja kontrollinhalusta luottamukseen ja vapauteen?

Näiden kysymysten kautta olen lähtenyt nyt jäsentämään 20 vuoden mittaisen henkisen kasvumatkani tähänastisia oivalluksia. Vaikka työstettävää itselläkin vielä riittää, koen että nyt on aika jakaa ymmärtämääni ja oivaltamaani myös muille selkeänä kokonaisuutena.

Tässä ensimmäisessä osassa haluan esitellä sinulle lyhyesti käsitteen LUONNOLLINEN TIEDOSTAVA IHMINEN. Sillä tarkoitan ihmistä, joka on vapautunut pelosta ja palannut luonnolliseen läsnäolon tilaansa tiedostaen nyt myös egon haasteet.

Millaista on tällaisen ihmisen elämä? Millaisia vaiheita paluu luonnollisen tiedostavan ihmisen tilaan sisältää? Käyn läpi lyhyesti neljä askelta (Tyhjyys/Ykseys, Oma Voima, Runsaus ja Luovuus), jotka kuuluvat olennaisesti Luonnolliseksi Tiedostavaksi Ihmiseksi palaamisen prosessiin. 

Kuhunkin askeleeseen liittyy erilaisia pelkoja, joiden kohtaaminen ja vapauttaminen on välttämätöntä eteenpäin pääsemiseksi. En kuitenkaan tässä kirjoituksessa käsittele vielä niitä, tai sitä kuinka pelkoja voi proessoida. Jatkossa tarkoitukseni on käsitellä kutakin askelta erikseen perusteellisemmin.

Askel 1. Tyhjyys ja ykseys

Yksi tärkeimpiä, jos ei jopa tärkein, kysymys henkisen kasvun polulla on "Kuka/Mikä minä olen?". Ihmisenä meillä on lukematon määrä erilaisia rooleja ja määritelmiä itsellemme, joihin samaistumme. Josssakin kohtaa kuitenkin ymmärrämme, ettei mikään niistä ole todellinen itsemme. 

Kun sukeltaa riittävän pitkälle syvälle sisimpäänsä voi löytää sen mitä todella ON. Se on jotakin, mille ei ole olemassa sanoja, mutta mitä voisi kuvata sanoin äärettömyys, ikuisuus tai tyhjyys. Kun oivallat olevasi tyhjyys, et enää samaistu rooleihin ja määritelmiin, ja silloin olet ottanut ensimmäisen hyvin merkittävän askeleen takaisin omaksi luonnolliseksi itseksesi.

Kun ihminen löytää ikuisuuden itsestään hän oivaltaa myös, että kaikki luotu on ytimeltään yhtä. Kaikki mitä voimme aistia on syntynyt tuosta samasta luovasta tyhjyydestä. Ja siihen samaan tyhjyyteen tuo kaikki myös aikanaan palaa. Tämä oivallus herättää ihmisessä rakkauden ja myötätunnon muuta luomakuntaa kohtaan, sekä kokemuksen omasta olemuksesta osana kaikkeutta.

Askel 2. Taivas, Maa ja muu luomakunta

Luonnollisen Tiedostavan Ihmisen sielu lepää tyhjyydessä, mutta hänen energeettinen olemuksensa elää suorassa yhteydessä Taivaaseen ja Maahan (viittaan tässä energeettisiin käsitteisiin, en niinkään fyysiseen taivaaseen ja maahan), sekä rakkaudellisessa suhteessa koko luomakuntaan

Luonnollinen Tiedostava Ihminen kunnioittaa Taivasta kaiken inspiraation ja ymmärryksen lähteenä, ja Maata ravinnon ja suojan antajana. Hän ymmärtää olevansa täysin riippuvainen elämässään näistä kahdesta, ja samalla hän luottaa täysin Taivaan ja Maan huolenpitoon. Luonnollinen Tiedostava Ihminen toimii myös yhteistyössä muiden ihmisten, eläinten ja koko luomakunnan kanssa.

Nykyihminen

Nykyihminen on suurelta osin heikentänyt yhteyttään Taivaaseen, Maahan ja muuhun luomakuntaan, ja korvannut ne riippuvuudella yhteiskuntaan, mediaan ja viihteeseen

Teemme työtä saadaksemme rahaa, jolla ostamme ruokaa supermarketista sen sijaan, että toimisimme yhteistyössä Äiti Maan kanssa. Kuuntelemme yhteiskunnan asiantuntijoita tietääksemme mitä  tehdä sen sijaan, että kuuntelisimme sydämemme kautta Taivaan opastusta ja luottaisimme siihen. Myös suhteemme muuhun luomakuntaan on muuttunut rakastavasta veljeydestä osittain hyväksikäytöksi, tuhoamiseksi ja riistämiseksi. Odotamme että yhteiskunta huolehtii meistä sen sijaan, että huolehtisimme toinen toisistamme.

Yhteiskunta ihmisiä palvelemaan

En tarkoita, ettemmekö voisi yksilöinä olla osa yhteiskuntaa ja toimia sen kautta. Tarkoitan, että meidän tulisi ymmärtää yhteiskunnan rakenteiden olevan aina alisteisia Taivaan ja Maan voimille. Taivas ja Maa ovat ainoat auktoriteetit, joita meidän tulee kuunnella, sillä nämä elämän perusvoimat luovat raamit ihmisen elämälle.

Kun ymmärrät tämän, sinut valtaa vapaus ja voima. Ymmärrät, ettei sinun tarvitse alistua kenenkään toisen määräysvallan alle, sillä olet vapaa olento ja sinussa on kaikki tarvittava viisaus ja voima päättää asioistasi itse. Kun Taivas ja Maa kohtaavat sinussa, olet astunut omaan todelliseen voimaasi.

Askel 3. Runsauden kenttä

Tyhjyydessä lepäävä ja omaan voimaansa astunut ihminen aistii ympärillään runsauden energiakentän. Tyhjyys ja runsaus ovat ikäänkuin saman kolikon kaksi puolta. Tyhjyydessä on kaikki. Tämä runsauden kenttä tukee ihmistä kaikissa pyrkimyksissä ja mahdollistaa unelmien luomisen todeksi. Luonnollinen tiedostava ihminen nauttii runsaudesta kaikilla elämän osa-alueilla ja tasoilla.

Askel 4. Luovuus

Luonnollinen tiedostava ihminen on voimakas kanssaluoja, jonka energiat virtaavat vahvasti ja esteettömästi. Yhteys Taivaaseen ja energioiden vapaa virtaus tuovat hänelle runsaasti uusia ideoita ja inspiraatiota. Vahvan maayhteyden ansiosta hän uskaltaa toteuttaa niitä ja löytää keinoja päästä eteenpäin hankalistakin tilanteista. Yhteystyö muun luomakunnan kanssa edesauttaa suuriinkiin tavoitteisiin pääsyä.

Yhteenveto

Luonnollinen tiedostava ihminen on siis vapaa, elinvoimainen ja luova. Hän on myötätuntoinen ja rakastava, inspiroitunut ja innostuva. Hän elää luottamuksessa ja runsaudessa.


Voisikin sanoa, että:


Luonnollinen tiedostava ihminen

lepää tyhjyydessä,

toimii omassa voimassa,

luo vapaassa virtauksessa ja

nauttii runsaudesta <3Suden Kutsun blogia kirjoittaa Tiina Tolvanen, pitkän linjan henkisen polun kulkija, voimaeläinten viestin tuoja ja kuvataiteilija. Olen valmiina auttamaan sinua henkisen kasvun haasteissasi voimaeläintulkinnoilla ja -maalauksilla, sekä tilaustyönä tehtävillä voimaannuttavilla maalauksilla. Katso kaikki palveluni täältä, verkkokauppa löytyy täältä. Maksuttomasti voit tilata Voimaviestin sähköpostiisi tai nostaa voimaeläinkortin.