Luonnollinen Tiedostava Ihminen osa 3: Oma Voima

19.06.2024

Edellisessä osassa Luonnollinen Tiedostava Ihminen -artikkelisarjaa käsittelin Tyhjyyttä ja Ykseyttä. Jokainen meistä on ytimeltään ikuista ja ääretöntä luovaa Tyhjyyttä, josta kaikki syntyy ja johon kaikki katoaa. Kaikki luomakunnassa on syntynyt tuosta samasta Tyhjyydestä, olemme siis kaikki yhtä.

Tässä kolmannessa artikkelisarjan osassa siirrymme tyhjänä olemisen tilasta eteenpäin ihmisenä elämiseen. Jos edellisessä osassa keskityimme kysymykseen "Kuka minä olen?", voisi tämän osan tiivistää kysymykseen "Millainen on ihminen?". Mikä on tämä ihmisolemus, jonka kautta koemme maailmaa?

Tyhjyyden tilasta astumme omaan voimaan, tunnistamaan ihmisolemuksemme luonteen osana kaikkeutta. Otamme siis ensiaskeleen Luonnollisena Tiedostavana Ihmisenä elämiseen konkretian tasolla.

Tyhjyydestä ihmisyyteen

Henkesi koti on tyhjyys. Se on sinussa joka hetki aistittava syvä ulottuvuus, todellinen Itsesi. Mutta olet syntynyt ihmiskehoon ja tähän aistittavaan maailmaan syystä. Sinun on tarkoitus elää ihmisenä maailmassa, eikä vain lillua kaiken aikaa hiljaisessa tyhjyydessä, vaikka tuo tyhjyys onkin sinussa alati läsnä.

Ihmisenä eläminen on elämistä osana Äiti Maata: elät kehossa, joka on kuolevainen ja johon luonnon lait vakuttavat. Olet kuitenkin perusolemukseltasi ikuista henkeä, ja tämä tekee kehosi eläväksi, luojan ilmentämisen välikappaleeksi. Ihminen on siis eräänlainen energeettinen solmukohta, jossa Maa ja Taivas, eli aine ja henki yhdistyvät. Omaan voimaan astuminen on puolestaan näiden kahden perusyhteyden, Taivas- ja Maa-yhteyden, palauttamista vahvaan, luonnolliseen tilaansa.

Ennen tietoisuuden heräämistä ihminen kulkee maanpäällistä polkuaan ikäänkuin laput silmillä erilaisten vaistojen ja impulssien ohjaamana. Eläminen ihmisenä muuttuu kuitenkin olennaisesti, kun oivallat syvästi olemuksesi todellisen luonteen, eli tyhjyyden itsessäsi. Vanha, rajoittunut ja egopohjainen energia ei enää resonoi uuden tietoisuuden kanssa. Sinun on siis päästettävä irti kaikesta vanhasta, jotta voit lähteä liikkeelle uudessa, puhtaassa ja luonnollisessa energiassasi. Omaan voimaan astuminen on ensimmäinen askel tällä matkalla.

Mitä on Oma Voima?

Oma voima on ihmisen liikkeelle paneva voima. Se on energeettisesti aistittava ja fyysisestikin koettava voiman tunne, joka luo pohjan sille mitä pystyt elämässäsi luomaan ja kokemaan. 

Vahvasti omassa voimassaan oleva ihminen on itsevarma ja näkee maailman täynnä mahdollisuuksia. Hän luottaa omiin kykyihinsä, mutta myös siihen että asiat, joihin hän ei voi vaikuttaa, järjestyvät parhain päin. Oman voiman käsitteestä on kuitenkin monenlaisia tulkintoja, joten haluan heti aluksi selventää mitä itse sillä tarkoitan (voit myös lukea aiemmin julkaisemani kirjoituksen Mistä sinun voimasi virtaa?, jossa puhun samasta aiheesta).

Oma voima tai puhdas voima on voima, joka virtaa sinuun luonnollisesti kun olet vapaa egon rajoittuneisuudesta. Eli kun olet tyhjä kanava, olet omassa luonnollisessa tilassasi ja puhdas voima virtaa sinussa. Asiaa on helpompi selväntää, kun vertaamme omaa puhdasta voimaa vääristyneeseen egon voimaan (kts. taulukko alla).

Egon voima perustuu erillisyyteen, niukkuuteen, persoonaan ja sitä kautta vertailuun sekä kilpailuun. Puhdas voima taas perustuu ykseyteen, runsauteen, tyhjyyteen ja johtaa yhteistyöhön sekä auttamiseen. 

Egon voimasta toimiva ihminen pyrkii toiminnallaan saavuttamaan jotakin mitä häneltä puuttuu, kuten rahaa, mainetta, kunniaa, turvaa, onnellisuutta. Omasta puhtaasta voimasta toimiva ihminen kokee jo olevansa turvassa ja onnellinen. Hänen toimintansa kumpuaa luomisen ilosta ja rakkaudesta, halusta ilmentää sitä kaikkea mitä hänessä jo on. Vaikka käytännön tasolla kumpaakin voimaa voi käyttää samaan toimintaan, lähtökohta toiminnalla on energeettisesti hyvin erilainen.

Voimattomuus -henkisen polun toinen sudenkuoppa

Egon voiman ohella voimattomuus on haaste, jonka saatat polullasi kohdata. Etenkin henkisen polun kulkijat saattavat jumittua voimattomuuteen, ja se on tullut itsellenikin hyvin tutuksi.

Siinä henkisen kasvun vaiheessa, kun tiesin haluavani hyvää kaikille, mutta minulla oli vahva kokemus aiemmasta egoistisesta omavoimaisuudestani, putosin voimattomuuteen. Olin vakuuttunut, etten halua enää tehdä mitään egoistisella energialla, joka oli aiemmin johtanut suorittamiseen, kilpailuun ja ylimielisyyteen. Toisaalta en ollut vielä oivaltanut oman puhtaan voiman olemassaoloa, joten jäin täysin tyhjän päälle, voimattomaksi. Tavallaan koin, että turvallisempaa olla voimaton kuin toimia vääränlaisesta energiasta. Silloin ei ainakaan saisi aikaan suurta vahinkoa, ajattelin. Elin vuosikausia hyvin pienesti, terveyteni oli heikko ja pystyin tekemään vain välttämättömät askareet.

Voimattomuuteen on helppo jäädä jumiin, koska nyky-yhteiskunnassa ei puhtaasta omasta voimasta toimivien ihmisten malleja juurikaan näy. Enemmän tai vähemmän ihmisten toimiminen perustuu laskelmointiin, suorittamiseen, kilpailuun ja muihin niukkuudesta kumpuaviin toimintatapoihin. Voi siis syntyä käsitys, että ainoa tapa olla voimakas ja vahva on toimia egon voimalla.

Mutta mitä jos onkin olemassa vahva puhdas voima, jota käyttäen voit tehdä ihania asioita paitsi itsesi, myös koko muun luomakunnan hyväksi? Mitä jos samalla, kun teet sitä mistä suuresti nautit, voit myös tehdä hyvää muille? Eikö sellaisen voiman käyttämättä jättäminen olisi sääli?

On tärkeää ymmärtää, että vahvasti omassa voimassa olemisen ei tarvitse tarkoittaa minkäänlaista omahyväisyyttä tai itsekkyyttä. Sen ei myöskään tarvitse johtaa toisten lyttäämiseen tai jatkuvaan suorittamiseen.

Omassa puhtaassa voimassaan toimiva ihminen elää tasapainossa itseään ja kehoaan kuunnellen, takertumatta toimintansa lopputulokseen. Omaan puhtaaseen voimaansa astunut ihminen voi luoda maailman monenlaista hyvää ja menestyä työssään, vaikkei tavoittelekaan henkilökohtaista mainetta ja mammonaa. Tällaisen ihmisen toiminta kumpuaa rakkaudesta ja runsaudesta, joten niitä hän myös levittää ympärilleen teoillaan.

Mikä on ajanut meidät pois omasta voimastamme?

Olemme ajautuneet pois luonnollisesta oman voiman tilastamme, koska pelkäämme. Pelkäämme, ettemme pärjää taloudellisesti jos emme suorita elämää. Pelkäämme, ettemme osaa syödä oikein, liikkua oikein, tai pysy terveinä, jos emme tee kuten asiantuntijat sanovat. Pelkäämme, ettei meitä rakasteta, jos olemme omia itsejämme ja teemme sitä mikä meitä oikeasti kiinnostaa.

Pelkomme vuoksi olemme hyvin pitkälti ulkoistaneet elämämme muille ajatellen, että joku tietää paremmin kuin minä itse, kuinka minun tulee elää. Olemme myös oppineet ajattelemaan olevamme erillisiä yksilöitä, joiden jokaisen on pärjättävä pääasiassa omillaan. Kuvittelemme olevamme vain biologisia olentoja, joiden selviytyminen nojaa rationaaliseen järkeen ja jatkuvaan kamppailuun pärjäämisestä.

Elämme jatkuvassa pelossa, koska olemme unohtaneet, että Taivas ja Maa ovat tuki ja turva, jotka ovat aina kanssamme. Todellinen ymmärrys siitä, mitä sinun tulee kulloinkin tehdä ei tule asiantuntijoilta, vaan yhteydestä omaan sisäiseen viisauteesi (=Taivas) ja omaan kehoosi (=Maa). Kun päästät irti pelosta ja siihen liittyvästä egopohjaisesta voimasta, laskeudut vihdoin läsnäolevaksi omaan kehoosi ja samalla myös yhteytesi Taivaaseen alkaa aueta. 

Palauta yhteytesi Taivaaseen ja Maahan

Astut luonnollisesti omaan puhtaaseen voimaasi, kun päästät irti kaikista siihen liittyvistä peloistasi. Omassa voimassa oleminen vaatii laskeutumista läsnä olevaksi omaan kehoon ja siten yhteyteen Äiti Maan kanssa. Lisäksi se vaatii oman sydämen avaamista intuitiolle ja tuohon Taivaallisen opastuksen ääneen luottamista. Kyse on palautumisesta suoraan yhteyteen Taivaan ja Maan kanssa. 

Joka kerta kun kuuntelet sydämesi ääntä ja toimit sen mukaan, intuitiosi vahvistuu. Kun uskallat ottaa aikaa itsellesi olla läsnä, levätä ja liikkua luonnossa, huomaat maadoittuvasi ja voivasi paremmin. Alat kuulla kehosi viestejä siitä, koska on aika levätä, koska tarvitset liikuntaa ja millaista ravintoa kehosi kaipaa. Kun uskallat alkaa elää omassa luonnollisessa rytmissäsi, huomaat voivasi paremmin ja myös luovuutesi alkaa herätä. Voima alkaa virrata sinussa vahvana ja esteettömänä.

Pelkojen tiedostamista ja vapauttamista voi helpottaa monilla keinoilla, kuten erilaisilla meditaatioharjoituksilla tai luontaishoidoilla. Myös voimaeläintulkinnat, joita itse teen voivat auttaa sinua hahmottamaan tilannettasi ja tuoda uutta näkökulmaa asioihin.

Yksi itselleni toimiva menetelmä pelkojen nostamiseksi pintaan on visualisoida itseni siinä tilassa, mihin haluan päästä. Eli tässä tapauksessa visualisoida millaista on olla omassa voimassani. Tuntea Äiti Maa ja sen värähtely vahvasti jalkojen alla. Tuntea luottamus ja rohkeus elää itseni näköistä elämää. Millaisia asioita teen? Kenen kanssa vietän aikaani? Missä asun? Kuinka pukeudun? Tunnen sen ilon, vapauden, rakkauden ja huolettomuuden mitä tuohon mielikuvaan liittyy. Jos taas visualisointi tökkää heti alkuunsa jonkun pelon noustessa pintaan, keskityn tuntemaan sen. Annan sen tulla kuulluksi. Se on seuraava askeleeni kohti omaa voimaani.

Yleisiä pelkoja, jotka liittyvät omassa voimassa elämiseen:

- pitääkö minun tulla näkyväksi?

- entä jos en saa rahaa mistään, kun luovun suorittamisesta?

- entä jos minusta ei enää pidetä?

- entä jos voimallani teenkin pahoja asioita?

- entä jos epäonnistun siinä mitä teen?

- entä jos muutun niin, että puolisoni ei enää rakasta minua?

- voiko intuitioon todella luottaa?

Yhteenveto

Oma puhdas voima on luonnollinen voima, joka virtaa sinussa kun vapaudut pelosta ja siihen liittyvästä egon voimasta. Omaan voimaan astuminen tarkoittaa luonnollista, esteetöntä ja vahvaa yhteyttä sekä Maahan, että Taivaaseen. Oma puhdas voima kumpuaa runsaudesta, ykseydestä ja luottamuksesta, kun taas egon voima kumpuaa niukkuudesta, erillisyydestä ja pelosta.

Voimaa päivääsi,

Tiina


Suden Kutsun blogia kirjoittaa Tiina Tolvanen, pitkän linjan henkisen polun kulkija, voimaeläinten viestin tuoja ja kuvataiteilija. Olen valmiina auttamaan sinua henkisen kasvun haasteissasi voimaeläintulkinnoilla ja -maalauksilla, sekä tilaustyönä tehtävillä voimaannuttavilla maalauksilla. Katso kaikki palveluni täältä, verkkokauppa löytyy täältä. Maksuttomasti voit tilata Voimaviestin sähköpostiisi tai nostaa voimaeläinkortin.